Často kladené dotazy

Kdy se zahájí topná sezóna? +

Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepelné energie se (dle vyhlášky MPO č.194/2007 Sb.) zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod 13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad 13 °C pro následující den.

Může se zatopit i mimo topnou sezónu? +

Ano, pokud to vyžaduje průběh venkovních teplot a dovolují to technické podmínky. V tomto případě se ale obracejte na správce domu (ne na společnost TEPO). Podmínkou k zahájení vytápění je totiž souhlas nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů připojených na konkrétní výměníkovou stanici.

Kolik stupňů má mít teplá voda? +

Zdrojem teplé vody pro odběratele je předávací stanice, kde dodavatel ohřívá studenou pitnou vodu z vodovodní sítě. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. určuje vlastníkům objektu povinnost udržovat parametr teploty teplé vody ve stanoveném limitu. Teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi 45–60°C, a to v době minimálně od 6.00 do 22.00 hodin mimo odběrní špičky, ve které je umožněna možnost krátkodobého poklesu. Dodavatel tepla uskutečňuje dodávky tak, aby tyto požadované parametry mohl vlastník objektu (odběratel) dodržet.

Kdy dochází k přerušení nebo omezení dodávky tepelné energie a teplé vody? +

K přerušení nebo omezení dodávky tepla a teplé vody dochází pouze ve výjimečných případech. A to, mimo jiné, hlavně z těchto následujících důvodů:

  • Při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů
  • Při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku
  • Při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli
  • Při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou
  • Jestliže odběratel používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů
  • Při neoprávněném odběru

Kolik stojí m3 teplé vody? +

Jeden kubík (m3) není měrnou jednotkou pro teplou vodu, a proto pro tuto hodnotu není určena cena. Teplá voda, kterou se myjeme, je vlastně pitná (studená) voda ohřátá tepelnou energií ve výměníkové stanici pro váš objekt. Spotřebitel tedy platí za spotřebovanou studenou vodu a tepelnou energii potřebnou pro její ohřev na teplotu v rozsahu 45–60 °C. Pro zajištění teploty vody v okamžiku otočení kohoutkem musí být v objektu zajištěna cirkulace, která 24 hodin denně vede vodu mezi výměníkem v předávací stanici a vodovodním kohoutkem.
Z tohoto důvodu měříme spotřebu studené vody a množství tepla dodaného pro její ohřev. Spotřebu tepla měříme na vstupu do výměníkové stanice. Spotřeba teplé vody se tedy neměří na kubíky (m3), ale v GJ dodaného tepla a objemu spotřebované studené vody.

Musím dlouho odtáčet teplou vodu, než začne téct opravdu teplá. Jak to mám řešit? +

Tato situace nastane při nedostatečné cirkulaci teplé vody. Nejčastěji je tento problém způsoben přivřením nebo úplným zavřením ventilu na cirkulačním potrubí. Je potřeba zkontrolovat tyto ventily jak na vaší stoupačce (v případě, že tento problém je u vás, ale u sousedů na jiné stoupačce je všechno v pořádku), tak i na přívodu do domu. Rozvody v domě nejsou majetkem společnosti TEPO. Někdy může být nedostatečná cirkulace způsobena i zavzdušněním potrubí v nejvyšším patře na dané stoupačce. V tomto případě stačí na chvíli otevřít na maximum kohoutek teplé vody v nejvyšším patře a vzduch se tím vypustí. Pokud nepomůže ani jedna z možností, nahlaste problém na náš dispečink.

Občas se mi stane, že teče i z kohoutku studené vody teplá voda. Jak je to možné? +

Na vině je většinou vadná páková baterie, která umožní, že v případě vyššího tlaku teplé vody se tato přes vadnou baterii přetlačuje do studené vody. Vadná může být nejen některá z baterií ve vašem bytě, ale i v jiném bytě na stejné stoupačce.

V domě byla odstavena teplá voda a po jejím opětovném puštění teče kalná. +

Kalnost vody bývá způsobena zvířením usazenin v ležatých rozvodech v suterénu domu. Čím starší rozvody jsou, tím je tato možnost vyšší. Usazeniny se po nějaké době odtočí nebo znovu usadí. Podobný problém může nastat i po opravách na rozvodech vody (teplé i studené) mimo váš dům.

U radiátoru mám nastavenou termostatickou hlavici stále ve stejné poloze, ale topení někdy topí a někdy je úplně studené. Je hlavice vadná? +

Ne, termostatická hlavice reguluje průtok teplé vody radiátorem v závislosti na teplotě vzduchu v místnosti (v okolí termohlavice). Proto se může stát, že radiátor topí, ale pokud začne do místnosti svítit slunce, i při stejném nastavení termohlavice, radiátor vychladne.

Potřebuji vyměnit měřidlo teplé vody, studené vody nebo měřidlo na radiátoru. Na koho se mám obrátit? +

Každý správce domu má smlouvu s firmou, která se o měřidla v bytech stará. Obraťte se na správce domu a ten vám poradí.

Na koho se mám obrátit s problémy na rozvodech ústředního topení a teplé vody v domě? +

Společnost Tepo dodává UT a TV na patu vašeho objektu. Dále jsou rozvody ve vlastnictví majitele konkrétní nemovitost. Pokud máte závadu na těchto rozvodech, nebo jste přesvědčeni o nedostatečné teplotě UT a TV, kontaktujte vašeho zástupce vlastníka nemovitosti (nebo např. členy samosprávy, domovníky atd). Tito vaši zástupci mají přístup k domovním rozvodům a mohou odstavit jejich potřebnou část při havárii, nebo zkontrolovat teploty UT a TV v domě. Vědí také s kým sjednat jejich případné opravy či jak postupovat při zjištění problému s nízkou teplotou ústředního topení a teplé vody na vstupu do objektu.

Jak postupovat při zavzdušněném radiátoru? +

Nájemníci si odvzdušňují v posledních patrech radiátory sami. Pokud se musí radiátory odvzdušňovat často, nájemníci se domluví se zástupci vlastníka nemovitosti (domovník, člen samosprávy). Ti kontaktují Tepo. Po domluvě s technikem se může domluvit v určený čas vypnutí čerpadel ústředního topení ve výměníkové stanici. V tento určený čas si všichni nájemníci v posledních patrech na všech stoupačkách v celém objektu odvzdušní radiátory.

Our location

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Quisque quis quam ipsum

m