Výroční zpráva

Aktuální sbírku listin společnosti TEPO s.r.o.  zobrazíte kliknutím na níže uvedený soubor:

Docs-icon

      Součástí Výroční zprávy za rok 2019 jsou i následující přílohy:

  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Přehled o peněžních tocích
  • Přehled o změnách vlastního kapitálu
  • Příloha k účetní závěrce
  • Zpráva auditora
  • Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
  • Výroční zpráva o poskytování informací

 

 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Our location

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Quisque quis quam ipsum

m